678 389 9934
Jan14
தைப்பூச ஜோதிப் பெருவிழா
Thaipusa jothi festival
இன்னல் போக்கும் தைப்பூச ஜோதி! பஞ்சம் பசிப்பிணி போக்கும் தைப்பூச ஜோதி!!! உலக உயிர்களின் நலம் வேண்டி ஏற்றி வைக்கும் தைப்பூசை ஜோதி!!! ஆன்மீக படிநிலை தரும் தைப்பூச ஜோதி பெருவிழா!!!!!!
January 14 – January 16
Jan 14 at 10:00 am – Jan 16 at 06:00 pm

தைப்பூச ஜோதிப் பெருவிழா

14-01-2018 காலை 10:00 மணியளவில் தழிழர்திருநாள் தைப்பொங்கள் சிறப்பு பூசை மற்றும் 16-01-2018 மாலை 18:00 மணியாவில் தை அமாவசை, பால் குட அபிஷேகம் சிறப்பு பூசை நடைபெறும் என்பதையும் அனைவருக்கும் அறிய தருகிறோம்...
இன்னல் போக்கும் தைப்பூச ஜோதி!
பஞ்சம் பசிப்பிணி போக்கும் தைப்பூச ஜோதி!!!
உலக உயிர்களின் நலம் வேண்டி ஏற்றி வைக்கும் தைப்பூசை ஜோதி!!!